سر سنسور SKL2-HT ارتباط بین کابلهای فیبر نوری BFI و رئیس نصب مشعل است. با توجه به ساخت و ساز ، SKL2-HT برای دماهای بالاتر از استاندارد استاندارد SKL مناسب است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material: Stainless Steel, silver plated
Duration Operating Temperature: -60 ° C to +400 ° C
Spectral range:
IR: 300-2450 nm
UV: 190-2450 nm
Protection: IP65
View socket connector: M33x1
Dimensions (D x L): 42 x 78 mm
Part-No.:
SKL IR: S 810.02S
SKL UV: S 820.01S