در نگاه اول، این دستگاه به نظر می رسد با طراحی تمام فولاد ضد زنگ چشمگیر است. یک بررسی دقیق نشان می دهد یک سیستم شناسایی اختراع شده “انسداد شناور”. ایمنی عملیاتی در هر فلومتر بسیار مهم است و RAMC بدون استثناء است – قطعات مرطوب در انواع مواد موجود هستند و خروجی های داخلی در دسترس به عنوان یک گزینه در دسترس هستند.

اگر شما انعطاف پذیری در یک جریان سنج – از اندازه گیری هوا به مایعات بسیار مضر – جایگزینی در محل از شاخص بدون از دست دادن عملکرد – و تعویض قابلیت شناورها – پس از آن RAMC انتخاب مناسب شما است.

RAMC ترکیبی از مزایای اصل منطقه متغیر با طراحی قوی، اندازه گیری قابل اعتماد، با قدرت و یا بدون قدرت، HART است، که در یک دستگاه کاملا کاربردی برای دستگاه های گاز، مایعات و بخار کاربرد دارد.