عملکرد عالی و سهولت استفاده از سری P10 در تاسیسات متعدد در هر نوع صنعت فرایند در سراسر جهان ثابت شده است. سری P10 می تواند برای اندازه گیری نه تنها فشار دیفرانسیل بلکه سرعت جریان، سطح مایع، تراکم و سایر متغیرهای فرآیند که می تواند از طریق فشار دیفرانسیل اندازه گیری شود، می تواند مورد استفاده قرار گیرد و آنها را به 20 تا 100 کیلو بایت تبدیل کند (0.2 تا 1.0 کیلوگرم / c㎡، 0.2 تا 1.0 bar یا 3 تا 15 psi) سیگنال برای انتقال به گیرنده های از راه دور.

فرستنده های فشار دیفرانسیل در بسیاری از زمینه ها، اغلب تحت شرایط بسیار سختی کار می کنند که مشکالت زیادی را به همراه دارند. سری P10 نهایی در فرستنده ها است، به طور خلاصه این مشکلات را حل می کند.