(FlowNavigator (FSA120 یک ابزار نرم افزاری منحصر به فرد است که به شما کمک می کند تا بیشتر از EJX910A / EJX930A Multivariable فرستنده با پشتیبانی از پیکربندی ضریب تخلیه، حفره اولیه دستگاه، قطر لوله داخلی بالادست، فاکتور رشد، چگالی و ویسکوزیته لازم به انجام جبران کامل و محاسبه پویا جریان جرم است. این همچنین به شما کمک می کند تا بیشتر از DigitalWeight Flow Meter برای FOUNDATION fieldbus با پشتیبانی از پیکربندی بلوک AR از داده های چگالی استفاده کنید. این ابزار پیکربندی قدرتمند دارای پنجره های محاوره ای است که شما را از طریق کل پروسه پیکربندی پیاده می کند.

(FlowNavigator (FSA120 شامل دو برنامه زیر است:

EJXMVTool: برای فرستنده چند منظوره EJX
DYFMVTool: برای جریان دیجیتال YEWFLO Vortex