لنزهای فیبر نوری مانع از نصب اسکنر در صفحه مشعل عمدتا در مشعلهای نیروگاهی می شوند که در آنها داخلی مشعل ، طرح های مشعل بسیار طولانی یا مشعل چرخشی استفاده می شود. برای نظارت بر عملکرد مشعل با در دسترس بودن زیاد مطابق با مقررات ایمنی ، تشخیص تشعشع شعله منطقه احتراق اولیه فایده ای دارد. به دلیل مقاومت در برابر درجه حرارت بالا و طراحی ناهموار کوچک ، این لنس را می توان در داخل مشعل بسیار نزدیک به فرآیند احتراق قرار داد.

Fibre: individual fibers bundled,
Inner jacket: fiber-glass braiding
Mantle: DIN Agraff Steel Tube
Sheath: Metal braided hose
Connections: special BFI-collar sleeves
Bending radius: max. 65mm
stretched length: up to max. 20 m
Temperature range: -60 ° C to + 200 ° C
spectral range:
IR: 300 nm to 2450 nm
UV: 190 nm to 2450 nm