سری EJX-A Yakogawa دارای عملکرد برتر از فرستنده های DPharp است. منتشر شده در سال 2004، آن را ارائه می دهد عملکرد و ثبات مورد نیاز در درخواست برنامه های کاربردی. عملکرد سری EJX-A باعث می شود که این محصول از خانواده DPharp فرستنده های فشار باشد.

EJX610A یک فرستنده فشار مطلق In-Line Absolute در سری است.

فاکتور EJX610A عبارتند از:

± 0.04٪ دقت (اختیاری 0.025٪ دقت)
± 0.2٪ در هر 15 سال پایداری
90 میلی ثانیه پاسخ زمان
15200 psia حداکثر فشار بیش از حد
Exida و TUV SIL 2/3 Certified
تنظیم پارامتر محلی (LPS)