سری EJX-A Yakogawa دارای عملکرد برتر از فرستنده های DPharp است. منتشر شده در سال 2004، آن را ارائه می دهد عملکرد و ثبات مورد نیاز در درخواست برنامه های کاربردی. عملکرد سری EJX-A آن را از خانواده DPharp از فرستنده های فشار ساخته شده است.

EJX530A یک فرستنده فشار داخل خط در سری است.

ویژگی های استاندارد EJX530A عبارتند از:

± 0.04٪ دقت
± 0.1٪ در هر 15 سال پایداری
90 میلی ثانیه پاسخ زمان
Exida و TUV SIL 2/3 Certified
تنظیم پارامتر محلی (LPS)