فرستنده های فشار مطلق و سنجنده بی سیم EJX510B و EJX530B با عملکرد بالا دارای سنسور رزونانس تک کریستال سیلیکون هستند و برای اندازه گیری مایع، گاز یا فشار بخار مناسب هستند. EJX510B و EJX530B نه تنها متغیرهای فرآیند بلکه پارامترهای تنظیم را با استفاده از سیگنال بی سیم انتقال می دهند. فرستنده ها بر روی باتری های داخلی کار می کنند و هزینه نصب می تواند کاهش یابد زیرا سخت سیم کشی مورد نیاز نیست. این ارتباط با مشخصات پروتکل ISA100.11a سازگار است.