سری EJX-A Yakogawa دارای عملکرد برتر از فرستنده های DPharp است. منتشر شده در سال 2004، آن را ارائه می دهد عملکرد و ثبات مورد نیاز در درخواست برنامه های کاربردی. عملکرد سری EJX-A آن را یک پیروزی از خانواده DPharp از فرستنده های فشار می کند.

EJX510A در فرستنده فشار مطلق در سری در سری قرار دارد.

ویژگی های EJX510A عبارتند از:

± 0.04٪ دقت
± 0.2٪ در هر 15 سال پایداری
90 میلی ثانیه پاسخ زمان
10،800 psig حداکثر بیش از فشار
Exida و TUV SIL 2/3 Certified
تنظیم پارامتر محلی (LPS)