سری EJX-A Yakogawa دارای عملکرد برتر از فرستنده های DPharp است. منتشر شده در سال 2004، آن را ارائه می دهد عملکرد و ثبات مورد نیاز در درخواست برنامه های کاربردی. عملکرد سری EJX-A باعث می شود که این محصول از خانواده DPharp فرستنده های فشار باشد.

EJX438A یک فرستنده فشار سنج است که دارای مهر و موم Diaphragn از راه دور در سری است.

ویژگی های استاندارد EJX438A عبارتند از:

± 0.15٪ دقت
200 میلی ثانیه پاسخ زمان
Exida و TUV SIL2 / SIL3 Certified
جبران سازی چگالی سیال را پر کنید
تنظیم پارامترهای محلی (LPS)