فرستنده دیفرانسیل فشار افقی EJX210B دارای یک سنسور رزونانس تک کریستال برای اندازه گیری سطح تراکم مایعات جامد یا رسوب مناسب است. EJX210B نه تنها متغیرهای فرآیند بلکه پارامترهای تنظیمات را با استفاده از سیگنال بی سیم انتقال می دهد. فرستنده بر روی باتری های داخلی کار می کند و هزینه نصب می تواند کاهش یابد زیرا سخت سیم کشی لازم نیست. پروتکل ارتباطی با مشخصات پروتکل ISA100.11a سازگار است.