سری EJX-A Yakogawa دارای عملکرد برتر از فرستنده های DPharp است. منتشر شده در سال 2004، آن را ارائه می دهد عملکرد و ثبات مورد نیاز در درخواست برنامه های کاربردی. عملکرد سری EJX-A آن را از خانواده DPharp از فرستنده های فشار ساخته شده است.

EJX210A یک فرستنده سطح مایع فلنج در سری است.

ویژگی های EJX210A عبارتند از:

± 0.075٪ دقت
± 0.1٪ پایداری در هر سال
120 میلی ثانیه پاسخ زمان
Exida و TUV SIL2 / SIL3 Certified
LPS (تنظیم پارامتر محلی)
Characterizer سیگنال برای خروجی 4 تا 20 میلی آمپر