سری EJX-A Yakogawa دارای عملکرد برتر از فرستنده های DPharp است. منتشر شده در سال 2004، آن را ارائه می دهد عملکرد و ثبات مورد نیاز در درخواست برنامه های کاربردی. عملکرد سری EJX-A آن را از خانواده DPharp از فرستنده های فشار ساخته شده است.

EJX130A یک فرستنده فشار دیفرانسیل ایستا در سری است.

ویژگی های EJX130A عبارتند از:

± 0.04٪ دقت
± 0.1٪ پایداری در هر 15 سال
150 میلی ثانیه پاسخ زمان
4500 psi MWP
Exida و TUV SIL 2/3 Certified
تنظیم پارامتر محلی (LPS)