سری EJX-A، خط انتقال پرقدرت Yokogawa از فرستنده های DPharp است. منتشر شده در سال 2004، آن را ارائه می دهد عملکرد و ثبات مورد نیاز در درخواست برنامه های کاربردی. عملکرد سری EJX-A آن را از خانواده DPharp از فرستنده های فشار ساخته شده است.

EJX120A سری سوئیچ فشار پیشرو در سری می باشد.

ویژگی EJX120A عبارتند از:

± 0.09٪ دقت
± 0.15٪ در هر سال ثبات
150 میلی ثانیه پاسخ زمان
Exida و TUV SIL 2/3 Certified
تنظیم پارامتر محلی (LPS)
طراحی پیش طراحی محدوده