سری EJX-A Yakogawa دارای عملکرد برتر از فرستنده های DPharp است. منتشر شده در سال 2004، آن را ارائه می دهد عملکرد و ثبات مورد نیاز در درخواست برنامه های کاربردی. عملکرد سری EJX-A آن را از خانواده DPharp از فرستنده های فشار ساخته شده است.

EJX118A یک فرستنده فشار دیفرانسیل با مهر و موم دیافراگم دوربینی در سری است.

ویژگی های EJX118A عبارتند از:

± 0.15٪ دقت
200 میلی ثانیه پاسخ زمان
Exida و TUV SIL2 / SIL3 Certified
تنظیم پارامتر محلی (LPS)
10 قطعه سیگنال Charaterizer
فعال Capillary Filling Compensation Density Fluid