سری EJX-A Yakogawa دارای عملکرد برتر از فرستنده های DPharp است. منتشر شده در سال 2004، آن را ارائه می دهد عملکرد و ثبات مورد نیاز در درخواست برنامه های کاربردی. عملکرد سری EJX-A آن را از خانواده DPharp از فرستنده های فشار ساخته شده است.

EJX110A یک فرستنده فشار دیفرانسیل سنتی در سری است.

ویژگی های EJX110A عبارتند از:

± 0.04٪ دقت (0.025٪ دقت در دسترس)
± 0.1٪ در هر 15 سال پایداری
90 میلی ثانیه پاسخ زمان
3600 psi MWP
Exida و TUV SIL2 / SIL3 Certified
تنظیم پارامتر محلی (LPS)