سری EJA-E فرستنده ها جدیدترین تکامل یوکوگاوا از خانواده DPharp است. منتشر شده در سال 2012، آن را ترکیبی از ناهموار و موفقیت سری کار EJA-E اسب با عملکرد سری EJX-A خالص برای ارائه نوع محصول که شما انتظار می رود از Yokogawa انتظار می رود.

EJA530E ما فرستنده فشار سنج در خط در سری است.

ویژگی های EJA530E عبارتند از:

دقیق: ± 055٪ دقت
قابل اعتماد: ± 0.1٪ پایداری در هر 10 سال
به سرعت: زمان پاسخ 90 msec
کاوش در مورد چگونگی EJA530E می تواند به شما کمک کند خط پایین خود را افزایش دهید.