سری EJA-E فرستنده ها جدیدترین تکامل یوکوگاوا از خانواده DPharp است. منتشر شده در سال 2012، آن را ترکیبی از ناهموار و موفقیت سری کار EJA-E اسب با عملکرد سری EJX-A خالص برای ارائه نوع محصول که شما انتظار می رود از Yokogawa انتظار می رود.

EJA310E فرستنده فشار مطلق سنتی ما در سری است.

ویژگی های استاندارد EJA310E عبارتند از:

± 0.1٪ دقت
± 0.2٪ پایداری برای 10 سال
90 میلی ثانیه پاسخ زمان
Exida و TUV SIL 2/3 Certified
حداکثر 3600 psia حداکثر فشار (MWP)
تنظیم پارامتر محلی (LPS)
موجود با HART 5/7، 1 تا 5 VDC HART 7 (کم قدرت)، FOUNDATION Fieldbus، PROFIBUS PA یا ارتباط BRAIN.