سری فرستنده های EJA-E جدیدترین تکامل یوکوگاوا از خانواده DPharp فرستنده های فشار است. عرضه شده در سال 2012، این ترکیب رضایت و موفقیت سری EJA-A اسب سواری و کار با سری EJX-A را برای تولید نوعی از محصولی که از Yokogawa انتظار می رود ارائه می دهد.

EJA210E Flange-mount مایع سطح فرستنده در سری است.

ویژگی های EJA210E عبارتند از:

± 0.075٪ دقت
± 0.1٪ در هر سال پایداری
120 میلی ثانیه زمان پاسخ
Exida و TUV SIL2 / SIL3 Certified
Characterizer سیگنال برای خروجی 4 تا 20 میلی آمپر
تنظیم پارامتر محلی (LPS)