سری فرستنده های EJA-E جدیدترین تکامل یوکوگاوا از خانواده DPharp فرستنده های فشار است. منتشر شده در سال 2012، آن را ترکیبی از ناهموار و موفقیت سری کار EJA-E اسب با عملکرد سری EJX-A خالص برای ارائه نوع محصول که شما انتظار می رود از Yokogawa انتظار می رود.

EJA120E یک فرستنده سری مقیاس فشار سنج سنتی در این مجموعه است.

ویژگی های EJA120E عبارتند از:

± 0.2٪ دقت (0.09٪ در دسترس با گزینه / HAC)
± 0.3٪ در هر سال استقامت
150 میلی ثانیه پاسخ زمان
Exida و TUV SIL 2/3 Certified
تنظیم پارامتر محلی (LPS)
طراحی پیش طراحی محدوده
موجود با HART 5/7، 1 تا 5 VDC HART 7 (کم قدرت)، FOUNDATION Fieldbus، PROFIBUS PA یا ارتباط BRAIN.