سری EJA-E فرستنده ها جدیدترین و تکامل یافته یوکوگاوا از خانواده DPharp است.شروع تولید این محصول از سال 2012 می باشد،
EJA115E یک فرستنده فشار دیفرانسیلی است که برای کاربری در جریان های کم و با اضافه کردن یک جریان جامع (IFO) بهینه شده است.

ویژگی های EJA115E عبارتند از:

0.055٪ دقت خروجی
0.1٪ در هر 7 سال پایداری (DP)
90 ms ~ 150 ms زمان پاسخ
تنظیم پارامتر محلی (LPS)
قابلیت اتصال به: HART 5/7، 1 تا 5 VDC HART 7 (کم قدرت)، FOUNDATION Fieldbus، PROFIBUS PA، ارتباط BRAIN.