سری فرستنده های EJA-E جدیدترین تکامل یوکوگاوا از خانواده DPharp فرستنده های فشار است. عرضه شده در سال 2012، این ترکیب رضایت و موفقیت سری EJA-A اسب سواری و کار با سری EJX-A را برای تولید نوعی از محصولی که از Yokogawa انتظار می رود ارائه می دهد.

EJA110E استاندارد فرستنده دیفرانسیل استاندارد سنتی ما در این سری است.

ویژگی های EJA110E عبارتند از:

0.055٪ دقت (0.04٪ دقت اختیاری)
پایایی 0.1٪ در هر 10 سال
90 میلی ثانیه پاسخ زمان
Exida و TUV SIL 2 / SIL3 Certified
MWP 2300 psi (گزینه 3600 پوند MWP)
تنظیم پارامتر محلی (LPS)