هدف از این افزونه جدا کردن چهار منبع تغذیه جداگانه DC (4 x 2،5A؛ 24V DC) است و در عین حال نظارت بر ولتاژهای زیاد یا پایین در دو کانال مختلف است. سیستم نظارت بر شعله 3000 TÜV مطابق با EN 298: 2012-11 تست شده و مطابق با DIN DVGW تأیید شده است. این نیازهای TRD 411 تا TRD 414 را برآورده می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status indication on LED : “operation on“ = green
“fault on“ = red
Diode decoupling: 4 x 2.5 A, 24V DC
Voltage monitoring:
Voltage supply: 24V DC, -15 % / +10 %
Low voltage: 24 V – 20%
High voltage: 24 V + 20%
Current consumption: 100 mA max.
Fault signal output: changeover contacts for each channel
Fault contact load: 24 V, 0.5 A max
Fault reset: pushbutton on front panel or external
Operation temperature: – 20 °C to + 60 °C
Weight: 400 g
Protection: IP 20
part-no.: G 612
All modules of the series 3000 are plug-in types for using in 19“-magazines accordance to DIN 41494 (19“-norm).
The dimensions of all modules are:
wide 70.78 mm = 14 HP
high 128.7 mm = 3 U
depth 188.0 mm