منابع تغذیه، رله ها، رابط ها …

طیف گسترده ای از دستگاه های دیگر برای راه حل های کامل اتوماسیون

 

– منبع تغذیه DC برای اتوماسیون

– رله بلوک و رابط

– مبدل های سیگنال آنالوگ

– مبدل خطوط سریال

– رله های دیگر …