منابع تغذیه، رله ها، رابط ها …

طیف گسترده ای از دستگاه های دیگر برای راه حل های کامل اتوماسیون صنعتی

 

– منبع تغذیه DC برای اتوماسیون صنعتی

– رله بلوک و رابط

– مبدل های سیگنال آنالوگ

– مبدل خطوط سریال

– رله های دیگر …