قطعات برای نسل های قدیمی ABB PLC – SIGMA-tronic، Procontic، Procontic b، T300، K200، T200، CS31 و AC31.

 

PLC ها از تولید کنندگان Asea، Brown Bowery و سپس ABB تولید شده از 1970 تا 2000.

کالا در این دسته تنها به عنوان قطعات یدکی ارائه می شود.