مهر و موم دیافراگم برای ترکیب با سری EJA و EJX فشار و فرستنده های فشار دیفرانسیل
برای رسانه های فشار خورنده، آلوده، داغ یا چسبناک طراحی شده است
اتصالات فرایند مختلف، مواد مرطوب و محدوده فشار در دسترس هستند