FieldMate 3.0 یک ابزار پیکربندی مبتنی بر رایانه است که وظایف متعددی را از جمله راه اندازی اولیه، تعمیر و نگهداری روزانه، عیب یابی و تهیه پشتیبان برای جایگزینی دستگاه انجام می دهد. این کارها توسط عملیات بصری FieldMate و محیط یکپارچه، مستقل از پروتکل های ارتباطی و فروشندگان دستگاه، ساده می شود.

FieldMate دارای استاندارد باز FDT / DTM است و با DTM در هر استاندارد FDT 1.2 / 2 سازگار است. FieldMate پشتیبانی از درج DTM از توضیحات دستگاه موجود (DD) را بلافاصله برای دستگاه های دیگر فروشندگان که DTM های موجود ندارند پشتیبانی می کند.