GX20W یک ضبط بدون کاغذ است که شامل یک عملکرد دروازه برای سیستم های بی سیم ISA100 می باشد. GX20W اطلاعات را از انواع مختلف دستگاه های زمینه بی سیم نشان می دهد و داده ها را از ماژول های ورودی / خروجی بر روی واحد اصلی در زمان واقعی اندازه گیری می کند.