مبدل دور از مبدل مغناطیسی AXFA14 یک محصول پیشرفته با قابلیت اطمینان برجسته و سهولت عمل است که براساس دهه های تجربه آزمایش شده توسعه یافته است.

AXFA14 یک نشانگر LCD، سوئیچ های مادون قرمز و پارامترهای Easy Setup را برای اطمینان از سهولت تعمیر و نگهداری بهبود می بخشد. ترکیبی از جریان الکترود قابل تعویض و تشخیص برای تشخیص سطح چسبندگی الکترود به طور قابل توجهی بهبود قابلیت نگهداری را دارد. AXFA14 همچنین از روش مشتعل فرکانس دوگانه “Frequency Excite دوگانه” استفاده کرده و به تازگی افزوده شده “روش تحریک فرکانس پیشرفته دوگانه” به عنوان گزینه ای برای برنامه های کاربردی سخت تر برای اطمینان از ثبات بیشتر و پاسخ سریع تر استفاده می کند.