مبدل مغناطیسی AXFA11 بر اساس تجربه طولانی یوکوگاوا در فلومترهای مغناطیسی توسعه یافته است. AXFA11 سنت با کیفیت بالا و قابلیت اطمینان را ادامه می دهد که با نام Yokogawa معروف شده است و علاوه بر این دارای سطوح بالاتری از عملکرد و قابلیت های بیشتر است.

حفظ تمام ویژگی ها و عملکردهای سری Admag مبدل، علاوه بر این AXFA11 یک روش تحریک فرکانس دوگانه پیشرفته را به عنوان گزینه ای برای کاربردهای سخت و همچنین تشخیص های جدید برای تشخیص پوشش الکترود ارائه می دهد. کاربر با استفاده از طراحی الکترود قابل تعویض، با استفاده از یک جریان جریان، کاربر را از طریق توانایی برنامه ریزی تعمیر و نگهداری برای خرابی فاز فرآیند و به نوبه خود هزینه پایین تر مالکیت، به دست می آورد.