تا 4 ماژول AC500 سری برای ترکیب چندگانه برای برقراری ارتباط با تقریبا همه چیز

PROFIBUS® DP V0 / V1 master
اترنت (TCP / IP، UDP / IP، Modbus® TCP)
CANopen®
CANopen® 
PROFINET® I / O RT کنترل کننده
PROFINET® IO RT دستگاه
EtherCAT®
پردازنده Serial +
RCOM سریال