ماژول بی سیم چند منظوره بیسیم با “Field Node Wireless Communication Module FN110” قابل اتصال با یک شبکه بیسیم میدان به عنوان یک دستگاه بی سیم میدانی است. این محصول داده های سنسور را از یک سنسور متصل به دست می آورد و از طریق FN110 آن را به یک شبکه بی سیم میدانی انتقال می دهد. برای اطلاعات کلی و مشخصات دقیق به مشخصات عمومی “Field Node Wireless Communication Module FN110” مراجعه کنید.