مهر و موم دیافراگم بی سیم برای جلوگیری از وارد شدن فرآیند محیطی به طور مستقیم به مونتاژ فشار سنج دیفرانسیل فشار و فرستنده های فشار، آنها را به فرستنده با استفاده از مویرگ ها پر از مایع پر شده متصل می شوند.

EJX118B دیافراگم بی سیم دیجیتال مهر و موم شده فشار دیفرانسیل و دیافراگم بی سیم EJX438B سیگنال سنجنده فشار فرستنده را می توان برای اندازه گیری جریان مایع، گاز، یا بخار، و همچنین سطح مایع، چگالی و فشار.

EJX118B و EJX438B نه تنها متغیرهای فرآیند، بلکه همچنین پارامترهای تنظیم را با استفاده از سیگنال بی سیم انتقال می دهند. فرستنده ها بر روی باتری های داخلی کار می کنند و هزینه نصب می تواند کاهش یابد زیرا سخت سیم کشی مورد نیاز نیست. پروتکل ارتباطی با مشخصات پروتکل ISA100.11a سازگار است.