فرستنده EJX110B بدون فشار دیفرانسیل با عملکرد بالا دارای یک سنسور رزونانس سیلیکون تک بلوری است و برای اندازه گیری جریان مایع، گاز یا بخار و همچنین سطح مایع، تراکم و فشار مناسب است. این فرستنده ها نه تنها متغیرهای فرآیند بلکه پارامترهای تنظیم را با استفاده از سیگنال بی سیم انتقال می دهند. فرستنده ها بر روی باتری های داخلی کار می کنند و هزینه نصب می تواند کاهش یابد زیرا سخت سیم کشی مورد نیاز نیست. این ارتباط با مشخصات پروتکل ISA100.11a سازگار است.