ترانسمیتر دما مدل YTA710 دارای دقت واطمینان عملکردی بسیار بالا شرایط مناسبی را برای انتخاب این مدل فراهم می کند.این مدل سنسور های دو کاناله و چهار کاناله را ساپورت میکند و همچنین قابلیت اتصال به RTD، ترموکوپل، اهم یا دی سی میلی ولت را دارا می باشد، که ورودی سنسور را به یک سیگنال آنالوگ 4-20 میلی آمپر یا سیگنال دیجیتال فیلدباس تبدیل می کند. HART 7 پروتکل، پروتکل BRAIN یا FOUNDATION ™ Fieldbus نسخه ITK 6 در این مدل از ترانسمیتر پشتیبانی میشود. در حالتی که دو ورودی دما به این ترانسمیتر وارد گردد میتواند همزمان حالت دیفرانسیلی و یا میانگین دو ورودی را محاسبه و نمایش دهد و همچنین تمامی اطلاعات به دست آمده را در محل مشخص ثبت نماید تا اپراتور در زمان مورد نیاز بررسی نماید تا درصورت لزوم تغیررات احتمالی ترانسمیتر و یا سیستم مونیتر شده را انجام نمایند.
ویژگی های YTA710 عبارتند از:

پوسته با ورودی دو سنسور
انتخاب پروتکل HART 7، پروتکل BRAIN یا FOUNDATION ™ Fieldbus ITK 6
تقابلیت تغییر تنظیمات در محل ترانسمیتر (مدل نشانگر)
تشخیص خطا و تغیررات آنی پیشرفته

مدل های قدیمی:
YTA110 – YTA110-EA4D – YTA110-EA4DD/KU2 – YTA70-E/KS2 – YTA110-EA4DD/KU2/X1/A/D2 – YTA110-EA4NB/KU2 –
مدل های جدید:
– YTA710-JA1 – YTA710-DA1 – YTA710-JA1 – YTA710-JA1A4DD/KU2 – YTA70-J/KS2 – – YTA710-DA2 – YTA710-JA2 – YTA710-FA2A4ND/KU25/X2