ترانسمیتر با مدل YTA610 دقت با اطمینان و دقت کاری بسیار بالا شرایط مناسبی را برای انتخاب این مدل فراهم می کند. سنسور های دو کاناله و چهار کاناله را این مدل ساپورت میکندو همچنین قابلیت اتصال به RTD، ترموکوپل، اهم یا DC millivolt را دارا می باشد که ورودی سنسور را به یک سیگنال آنالوگ 4-20 میلی آمپر یا سیگنال دیجیتال Fieldbus تبدیل می کند. HART 7 پروتکل، پروتکل BRAIN یا FOUNDATION ™ Fieldbus نسخه ITK 6 در این مدل از ترانسمستر پشتیبانی میشود. در حالتی که دو ورودی دما به این ترانسمیتر وارد گردد میتواند همزمان حالت دیفرانسیلی و یا میانگین دو ورودی را محاسبه و نمایش دهد و همچنین تمامی اطلاعات به دست آمده را در محل مشخص ثبت نماید تا اپراتور در زمان مورد نیاز بررسی نماید تا درصورت لزوم تغیررات احتمالی ترانسمیتر و یا سیستم مونیتر شده را انجام نمایند.
ویژگی های YTA610 عبارتند از:

پوسته با ورودی دو سنسور
انتخاب پروتکل HART 7، پروتکل BRAIN یا FOUNDATION ™ Fieldbus ITK 6
قابلیت تغییر تنظیمات در محل ترانسمیتر (مدل نشانگر)
تشخیص خطا بصورت معمول همه ترانسمیتر ها
مدل های قدیمی این ترانسمیتر به شرح زیر می باشد که با سری جدید جایگزین شده است:
سری های قدیمی = YTA110-EA4DB/KU2/X1 – YTA110-EA4DD – YTA110-EA4DB – YTA110-EA2DN/KU1 – YTA110-EA4NN –
سری های جدید = YTA610-JA1A4DB/KU2/X2 – YTA610-JA1A2DB/KU2 – YTA610-JA1A4NN/X2 – YTA610-JA1A4DB/KU2 – YTA610-JA1A4DD/KU2 – YTA610-JA1A4DD/KU2/X2/A – YTA610-JA1C4DD – YTA610 OR YTA710 –