ABB TSP111 مشخصات مبدل های دما.

 

بررسی اجمالی

SensiTemp سنسورهای سری TSP100 اجازه می دهد برای اندازه گیری جایگزینی جایگزین در طول عملیات. با استفاده از زمان پاسخ کوتاه و مقاومت بالا در ارتعاش، این دستگاه ها با نیازهای فرآیند مورد نیاز خود مواجه می شوند.

TSP111 بدون ترموئل
– قرار دادن در یک ترموئل موجود
TSP121 با لوله ترموئل جوش داده شده
– پیچ پیچ، فلنج، اتصالات فشرده سازی
TSP131 با thermowell حفاری
– موضوع پیچ، فلنج، سوکت جوش