فرستنده دما YTA510 با کارایی بالا ترموکوپل، RTD، اهم یا ورودی های DC ولت ولت را می پذیرد. فرستنده ها نه تنها متغیرهای فرآیند بلکه پارامترهای تنظیم را با استفاده از سیگنال بی سیم انتقال می دهند. فرستنده ها بر روی باتری های داخلی کار می کنند و هزینه نصب می تواند کاهش یابد زیرا سخت سیم کشی مورد نیاز نیست. این ارتباط بر اساس مشخصات پروتکل ISA100.11a است. مدل آنتن قابل دسترس می تواند با یک آنتن با توان بالا * 1 با یک کابل فرمت استفاده شود. طراحی مصرف بسیار کم در طول چند سال با باتری طول عمر موجب عملکرد بی سیم می شود.