اندازه گیری حجم جریان یا جرم با فرستنده های EJA و EJX برای گاز، بخار و مایع
مفهوم مدولار و اثبات شده
هیچ جابجایی، بسیار ناهموار و پایدار نیست
آسان برای نصب بدون لوله کشی
در دسترس از 1/2 “تا 4” (استاندارد)، اندازه های دیگر در صورت درخواست
مطابقت با ایزو 5167
سنسور مجتمع دما برای جریان جرم