Yokogawa فرستنده مایع را به عنوان یکی از سری EJA منتشر کرد. این فرستنده جدید دارای قابلیت های هوشمند (صفحه نمایش LCD، تنظیم محدوده، ارتباطات) است که ویژگی های سری EJA است و همچنین هیچ خطر نشتی LIQUID که ویژگی های سنسور مایع است را ندارد.
مواد سنسور به طور استاندارد دوبلکس فولاد ضد زنگ را سازگار می کند.

نقطه
برخی از خطرات لیکری مانند روغن سیلیکون با توجه به فرستنده فشار برای مواد غذایی و نوشیدنیها وجود دارد. Yokogawa سنسور فشار مایع بدون فشار را تولید می کند که نیازی به مایع مانند روغن سیلیکون ندارد. این فولاد ضد زنگ دوبلکس را به عنوان یک ماده حسگر سازگار می کند. این ماده فولاد ضد زنگ دوطرفه دارای مقاومت در برابر خوردگی بالا (SST316) و کشش بالا (SST630) است. هر دو خوردگی بالا و تنش بالا غیرممکن بود. ※ فولاد ضد زنگ دوبلکس (SST329J4L) مواد متناسب با قدرت را بهبود می بخشد.