دما برای مهندسی مواد غذایی و آشامیدنی. این با 4 تا 20 میلی آمپر یا خروجی سنسور مستقیم ارتباط برقرار می کند. شرایط سخت زیست محیطی، نصب فضای صرفه جویی و انعطاف پذیری، تنها نمونه هایی از مهارت های سنسور های قابل اعتماد قابل اعتماد روزانه ما است.
ABB سنسور دمای سنج SensyTemp TSHY محصول

بررسی اجمالی

زمان پاسخ کوتاه
نصب مناسب برای CIP
مطابق با دستورالعمل 85/357 / EEC یا دستور اجناس شیری آلمان (MVO)
برای اندازه گیری درونی یا سطح

ABB دماسنج کاربرد بهداشتی SensyTemp TSHY محصول

داده ها

محدوده دما
-50 تا + 250 درجه سانتیگراد (-58 تا + 482 درجه فارنهایت)
حداکثر فشار
– 10 bar / 140 bar (145 psi / 2030 psi)
سیگنال خروجی
– سنسورالگال، 4 تا 20 میلی آمپر، HART
زمان پاسخ
– کوتاه … متوسط