شرکت دقیق آرتین پارسیان فرا رسیدن اربعین حسینی را به تمامی مسلمین جهان تسلیت عرض می نماید.