با هر فروش این شرکت خود را به تامیت قطعات یدکی تجهیز فروخته شده برای 10 سال الزام میدارد و با توجه به نوع قرارداد های تامین کالا مخصوصا در بخش اتوماسیون و اندازه گیرها که هر روز دچار تغییر و تحول میگردند این شرکت فروشندگان خارجی را ملزم به رعایت تامین قطعات یدکی در دوره مشخصی را میدارد. و درنتیجه به مشتریان خود با اطمینان هرچه بیشتر ارائه خدمات قطعات تعمیری و یدکی را می نماید

در بسیاری از ترانسمیتر ها و کارت های انتقال دیتا و حتی هسته اصلی پروسس گرها تامین و تعمییر بیسار پیچیده و مشکل می باشد که این شرکت با توجه به دانش و تجارب دوره های گذشته آماده ارائه سرویس هر چه بهتر و بیشتر به مشتریات خود می باشد.